Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Τα πιο γλυκά και τρυφερά...

Τα πιο γλυκά και τρυφερά
όνειρα που 'χω κάνει
τα ζω μαζί σου ξυπνητός
τση πεθυμιάς φυντάνι...

Πολλοί καιροί με δέρνουνε...

Πολλοί καιροί με δέρνουνε
μα οι κλώνοι μου δε σπούνε
γιατί 'χω ρίζες δυνατές
βαθιά και με κρατούνε...

Του έρωντά σου το κρασί...

Του έρωντά σου το κρασί
δεν πίνεται άσπρο πάτο
γιατί 'ναι με πολλούς βαθμούς
κι εκρηχτικά γεμάτο... 

Ποτέ σου δεν αγάπησες...

Ποτέ σου δεν αγάπησες
και δεν μπορείς να νιώσεις
πόσο κοστίζει μιας καρδιάς
όταν θα την λαβώσεις...

Μιλώ για σένα τση κορφής...

Μιλώ για σένα τση κορφής
που μυστικό θα μείνει
για δεν επρόδωσε ποτέ
αντάρτη ή χαϊνη...

Να 'ταν ο χωρισμό θεριό...

Να 'ταν ο χωρισμός θεριό
να τον επολεμήσω
να ματωθώ να πληγωθώ
να σε γυρίσω πίσω...